سفارش تبلیغ
صبا ویژن

توانایی های کامپیوتر

 

آنکه جامه دانش بپوشد، عیبش از مردم نهان ماند [امام علی علیه السلام]

 
 

مدیریت| ایمیل من

| خانه

پایین

?یاس

دوشنبه 85/11/23  ساعت 9:41 عصر

طریقه برطرف کردن غیرفعال بودن دکمه Turn off

 

گاهی اوقات اتفاق می افتد که دکمه Turn Off موجود درمنوی Start به هردلیلی غیرفعال می شود که دراین صورت حتی اگرکلیدهای Ctrl+Alt+Delete را هم به صورت همزمان انتخاب کنید و پنجره Task Manager را بازکنید با استفاده ازShutdown  موجود دراین پنجره هم نمی توانید ویندوز را خاموش کنید گاهی اوقات باید حتما  عمل Log Off را انجام دهید واز Turn Off موجود دراین پنجره استفاده کنید برای اینکه این مشکل را برطرف کنید می توانید از پنجره Group Policy استفاده کنید برای بازکردن  این پنجره همینطورکه درآموزشهای قبلی گفته ام :

Start >> Run

دراین پنجره عبارت Gpedit.msc را تایپ کنید وبه مسیرزیربروید:

User Configuration >> Administrative Template >> Start menu & Taskbar

گزینه Remove and Prevent access to the Shut Down command را باعمل دابل کلیک بازکنید دراین پنجره دوحالت را می توان اعمال کرد:

الف) فعال کردن دکمه Turn Off درمنوی Start: برای اینکار یکی ازدوگزینه Not Configuration ویا disable را فعال کنید.

ب) غیرفعال کردن دکمه Turn Off درمنوی Start: برای اعمال این عمل کافی است گزینه Enabled را فعال کنید.

هرکدام که ازعملیاتهای فوق را انجام دهید کافی است برای دیدن نتیجه سیستم را Restart کنید.

 

ازهمه دوستان به خاطراینکه بین این مطلب ومطلیهای قبلیم این همه فاصله افتاد معذرت می خوام وازهمه التماس دعا دارم.

منتظرنظرات سازنده شما عزیزان هستم.

 


توانایی های کامپیوتر

نظر شما( )
?یاس

جمعه 85/10/22  ساعت 4:59 عصر

برنامه IEXPRESS وتوانایی بالای آن درفشرده سازی فایلها

 

ویندوز توانائیهای بی شماری داردکه اکثرما ازآن بی اطلاع هستیم یکی از این توانائیها نرم افزارفشرده ساز نصب شده درآن است که به صورت پنهان درآن گنجانده شده است که عملی مشابه نرم افزارهای فشرده ساز است با قابلیتهای بیشترازآن. یکی از تفاوتهای این برنامه با سایرنرم افزارهای موجود دراین است که فایلهاو پوشه های فشرده شده را به صورت یک فایل نصب درمی آورد که ما هرجایی که بخواهیم می توانیم آن را به راحتی نصب کنیم حتی درسیستم های دیگر به عبارت کاملتر این برنامه، یک برنامه Install سازاست.

برای اجرای این برنامه از Start << Run را انتخاب کنید وعبارت IEXPRESS را درآن تایپ کنید و کلید Enter را از صفحه کلید انتخاب کنید تا پنجره مربوط به این برنامه بازشود. ومراحل زیررا به ترتیب وبا دقت انجام دهید:

مرحله اول : دراین مرحله گزینه Create new self Extraction Directive files را انتخاب کنیدکه این گزینه باعث ایجاد یک فایل جدید درمحیط می شود سپس روی Next کلیک کنید.

مرحله دوم: دراین مرحله گزینه Extract files only را اتنخاب کنید وروی Next کلیک کنید.

مرحله سوم: دراین مرحله درقسمت Package Title یک عنوان برای بسته خود انتخاب کنید وروی Next کلیک کنید.

مرحله چهارم: دراین قسمت Confirmation Prompt  کاربر می تواند یک پیغام تائید تنظیم کند که درصورت تائید بسته فشرده شده درمحیط ازحالت فشرده خارج شود ویا بدون پیغام تائید اینکاررا انجام دهد دوحالت وجود دارد:

الف) No Prompt : اگر این گزینه را انتخاب کنیم خارج کردن بستن ازحالت فشرده سازی بدون دیدن پیغام تائید انجام می شود.

ب) Prompt user with: دراین حالت می توانیم یک پیغام تائید تنظیم کنیم که درصورت تائید آن بسته ازحالت فشرده سازی خارج شود برای اینکارپیغام مورد نظررا درکادرسفید رنگ یادداشت می کنیم.

مرحله پنجم: دراین مرحله می توانیم یک توافق نامه ایجاد کنیم که برای این کارباید گزینه Display a License را انتخاب کنیم وبا استفاده از دکمه Browse مسیرتوافق نامه را مشخص می کنیم.

نکته: برای ایجاد توافق نامه وارد محیط Word Pad می شویم ومتن توافق نامه را یادداشت می کنیم سپس آن را با پسوند txt درمسیرمشخص ذخیره می کنیم.

اگربخواهیم عمل خارج کردن بسته از حالت فشرده بدون توافق نامه انجام شود کافی است که گزینه Do not display a license را انتخاب کنیم.

بعدازانجام تنظیمات فوق روی Next کلیک می کنیم

مرحله ششم: دراین مرحله فایل یا فایلهایی را که می خواهیم دربسته فشرده سازی قرار دهیم را بااستفاده از دکمه Add به محیط اضافه می کنیم.

مرحله هفتم: دراین مرحله گزینه Default را انتخاب می کنیم. این مرحله مربوط به این است که برنامه نصب چگونه نمایش داده شود، سپس روی Next کلیک می کنیم

مرحله هشتم: دراین مرحله اگربخواهیم پس پایان عمل نصب یک پیغام نمایش داده شود روی Display Message کلیک می کنیم ومتن موردنظررا وارد می کنیم واگر بخواهیم پیغام نمایش ندهد گزینه No Message را انتخاب می کنیم.

مرحله نهم: دراین مرحله یک نام ویک مسیربرای بسته فشرده شده وارد می کنیم که این کاررا با استفاده از دکمه Browse درمحیط انجام می دهیم.

مرحله دهم: مسیرونام بسته را تائید کرده وروی Next کلیک می کنیم.

مرحله یازدهم : روی Next کلیک می کنیم ومحیطی شبیه به محیط Dos بازمی شود که نشان می دهد بسته درحال ایجادشدن درمحیط است وقتی عملیات ایجاد تمام شود محیط Dos بسته می شود. وسپس روی Finish کلیک می کنیم.

حال می توانید به محل ذخیره سازی بسته بروید وآن را درآن مسیرکه به صورت یک فایل نصب است مشاهده کنید ومی توانید تفاوت اندازه بسته فشرده شده را بافایل اصلی ازطریق گرفتن Properties آن مشاهده کنید.

نکته: این بسته فشرده شده را به راحتی می توانید روی سیستم نصب کنید همچنین می توانید آن را به راحتی بین سیستم های مختلف جابه جا کنید.

 


توانایی های کامپیوتر

نظر شما( )
?یاس

دوشنبه 85/10/18  ساعت 1:45 عصر

چک کرد ن اینکه سیستم شما درچه ساعتی ازروز روشن شده وچه مدت از رو

 

برای انجام این عمل به پنجره Command Prompt احتیاج دارید برای بازکردن این پنجره کافی است که به یکی از دو روش زیرعمل کنید:

1- Start << All Programs << Accessories << Command Prompt

 2- Start << Run بعد از بازشدن این پنجره عبارت CMD را درآن تایپ کرده تا این پنجره بازشود.

بعد از بازکردن پنجره Command Prompt کافی است مقابل اعلان Dos عبارت net statistics workstation را تایپ کنید. بعد ازاجرای دستور فوق یک سری متن دیده می شود که دربالاترین قسمت درمقابل عبارت   Statistics since میتوانید زمان و تاریخ روشن شدن سیستم را ببینید.

همچنین اطلاعات دیگری نیز دراین قسمت دیده می شود که بسته به نیاز شما می تواند مفید باشد.

 


توانایی های کامپیوتر

نظر شما( )
?یاس

جمعه 85/10/15  ساعت 12:52 عصر

Paradox of Our Times: مغایرتهای زمان ما

 

Let"s tell our families and friends how much we love them. Do not delay anything that adds laughter and joy to your life

بیایید به خانواده و دوستانمان بگوییم که چقدر آنها را دوست داریم. هیچ چیزی را که می تواند به خنده و شادی شما بیفزاید به تاُخیر نیندازید

Every day, every hour, and every minute is special. And you don"t know if it will be your last

هر روز، هر ساعت و هر دقیقه خاص است و شما نمیدانید که شاید آن می تواند آخرین لحظه باشد

If you"re too busy to take the time to send this message to someone you love, and you tell yourself you will send it "one of these days ". Just think…"One of these days ", you may not be here to send it !

اگر شما آنقدر گرفتارید که وقت ندارید این پیغام را برای کسانیکه دوست دارید بفرستید، و به خودتان می گویید که "یکی از این روزها" آنرا خواهم فرستاد، فقط فکر کنید ... "یکی از این روزها" ممکن است شما اینجا نباشید که آنرا بفرستید!

 

این هم آخرین مطلب از مغایرتهای زمان ما


Paradox of Our Times: مغایرتهای زمان ما

نظر شما( )
?یاس

جمعه 85/10/8  ساعت 1:7 عصر

تکنیک شماره 3: برجسته سازی ونحوه تاکید روی یک قسمت از تصویر

 

باسلام به همه دوستان با آموزش یک تکنیک جدید درخدمت همه عزیزان هستم امیدوارم نهایت استفاده را ببریدو دقت عمل را دراین زمینه داشته باشید.

تذکر: منظورازبرجسته این نیست که یک قسمت تصویررا بالا بیاوریدبلکه تاکید کردن روی قسمت موردنظراست.

مراحل آموزش :

1- عکس موردنظررا درمحیط بازکنید.

2- بعدتعیین کنید که می خواهید عمل برجسته سازی را روی کدام یک ازقسمتهای تصویرانجام دهید مثلا اگرتصویریک منظره است روی گل تاکید کنید.

3- یک لایه جدید درمحیط درست کنیدوآن را با رنگ سیاه پرکنید وسپس Mode آن را به Color تغییردهید.

نکته: تا مرحله سوم که پیش بروید یک تصویرسیاه وسفید درمحیط ایجاد می شودکه این هم یک راه جدید برای ایجاد تصاویرسیاه وسفید درمحیط است.

4- درهمان لایه جدید که قراردارید ابزارپاک کن را انتخاب کنید با انتخاب این ابزاریک نوارابزارکه مربوط به ابزارپاک کن است درمحیط بازمی شود ازاین نوارابزار، ازقسمت Brush preset Picker ابزار Hard Round را انتخاب می کنیم واندازه آن را متناسب با قسمتی که قراراست پاک کنیم انتخاب کرده وشروع به پاک کردن قسمت موردنظرمی کنیم.

5- با انجام این عمل آن قسمت پاک شده وبه صورت رنگی درمی آید.

6- سپس با گرفتن کلیدهای ترکیبی Ctrl+J یک کپی ازلایه ایجاد می کنیم وآن را به بالای لایه مشکی رنگ منتقل می کنیم.

7- Opacity لایه کپی را به 40-50 تغییرمی دهیم و Mode آن را به یکی از دوحالت زیرتغییرمی دهید Overlay یا Soft light .

با انجام دادن عملیاتهای زیرتصویردرمحیط به حالت زیباتری ایجاد می شود که تمام تصویربه جز قسمتی که شما تعیین کرده اید به صورت سیاه وسفید است.

بعد ازاتمام کارمی توانید لایه ها را باهم ادغام کنید با کمک کلیدهای Ctrl+Shift+E

حال تصویرموردنظرآماده است.

 

چند کلید میانبردرمحیط Photoshop

Ctrl+Shift+E = ادغام کردن لایه ها            

 Ctrl+Shift+N = ایجاد یک لایه جدید

Ctrl+J= کپی ازلایه موردنظر                       

 Ctrl+F= تکرارعمل آخرین فیلتراعمال شده درمحیط

 

با نظرات سازنده خود سطح علمی وبلاگ را بالا ببرید

 


آموزش ترفندهای فتوشاپ

نظر شما( )

بالا

  [ خانه| مدیریت| ایمیل من| پارسی بلاگ| شناسنامه ]

بازدید

188894

بازدید امروز

16

بازدید دیروز

27

حضور و غیاب
یــــاهـو


 RSS 


 درباره خودم

توانایی های کامپیوتر
یاس
گفتم غم تودارم گفتا غمت سرآید گفتم که ماه من شو گفتا اگربرآید گفتم زمهرورزان رسم وفا بیاموز گفتا زخوبرویان این کارکمترآید

 لوگوی وبلاگ

توانایی های کامپیوتر

 پیوندهای روزانه


 اوقات شرعی

 لینک دوستان

امید
آذرآموزش
روح - جسم - عرفان(آذرآموزش واندیشه)

لوگوی دوستان آرشیو

ترفندهای رجیستری
آموزشSQL
نکاتی درمورد کامپیوتر
حرف دل
ویروس یابی
Gpedit.msc
paradox of our time
نورالهی
آموزش ترفندهای فتوشاپ

جستجو

 :جستجو

با سرعتی بی‏نظیر و باورنکردنی
متن یادداشت‏ها و پیام‏ها را بکاوید!

آوای آشنا

اشتراک